Vergoeding consulten

Vergoeding consulten bij beweegcampus

U bent verwezen voor een behandeling door een specialist (bijvoorbeeld, huisarts, cardioloog of een orthopeed)
Uw behandeling wordt vergoed uit de basisverzekering. Voor uitleg over de facturatie en opbouw kunt u het onderstaande filmpje bekijken.

De vergoeding en de hoogte van de kosten voor eigen rekening hangen af van een tweetal zaken, namelijk:

  1. Het eigen risico in 2024 is minimaal € 385,-. Voor het eigen risico is de startdatum (eerste consult bij de sportarts) bepalend. Is uw eerste behandeltraject gestart in 2023, dan wordt uw eigen risico van 2023 aangesproken. Is een eventueel vervolgtraject gestart in 2024, dan wordt uw eigen risico van 2024 ook aangesproken.
  2. Het type zorgpolis in geval van niet gecontracteerde zorg. Grofweg zijn er een tweetal verschillende soorten polissen, namelijk;
    1. Restitutiepolis: Bij een restitutiepolis heeft u recht op 100 % vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief. De kans is klein dat u een eigen bijdrage moet betalen.
    2. Naturapolis: U betaalt een eigen bijdrage, omdat u een percentage vergoed krijgt van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Dit is een gemiddelde van alle tarieven dat uw zorgverzekeraar met gecontracteerde zorgaanbieders heeft afgesproken. De maandelijkse bijdrage van deze verzekering is over het algemeen genomen iets lager dan bij een restitutiepolis.

Voor de hoogte van de vergoeding en het gemiddeld gecontracteerde tarief kunt u uw polis raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Beweegcampus heeft op dit moment geen contracten met zorgverzekeraars. Het kan in sommige gevallen zo zijn dat naast het eigen risico ook een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht door uw zorgverzekeraar.

Hiervoor heeft Beweegcampus een coulanceregeling ontwikkeld waar u aanspraak op kan maken, zodat u niet voor onverwacht hoge kosten komt te staan. Meer informatie vindt u onderaan de pagina

Wij brengen de kosten van uw behandeltraject, conform de regels van de zorgverzekeringswet, in rekening aan de hand van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een behandeltraject wordt geopend vanaf de dag van het eerste consult met de sportarts en duurt maximaal 90 dagen. Na 90 dagen wordt het behandeltraject gesloten en voorzien van een declaratiecode. Facturatie zal in de daaropvolgende weken plaatsvinden. Wanneer uw behandeltraject langer duurt dan 90 dagen wordt er op dag 91 een vervolgtraject geopend welke een maximale duur heeft van 120 dagen. Ook dit traject wordt voorzien van een declaratiecode waarop facturatie volgt en herhaalt zich tot u bent uitbehandeld.

Onderstaand ziet u in een kort filmpje van de Nederlandse Zorgautoriteit de totstandkoming van Diagnose Behandeling Combinatie (DBC).

Coulanceregeling beweegcampus

Vergoedt uw zorgverzekering Beweegcampus niet volledig? Via onderstaande informatie kunt u hiervoor coulance aanvragen!

Ondanks dat het Hof op 6 oktober 2020 uitspraak heeft gedaan, waarbij het er in het kort gezegd op neer komt dat een niet vergoed deel van 25% (de “vlaktaks”) bij Natura-verzekerden niet is toegestaan, blijkt dit in de praktijk nog steeds het geval. Deze uitspraak van het hof bevestigt en verduidelijkt de uitspraak van de rechtbank in februari 2019. Het betekent dat zorgverzekeraars bij Natura-verzekerden de factuur van Beweegcampus moeten vergoeden tot (vrijwel) 100% van het factuurbedrag. Eventueel mag tot een gemiddeld gewogen gecontracteerd tarief vergoed worden, maar dan moet de zorgverzekeraar dat tarief wel op correcte wijze berekenen. (Administratieve) kosten die de zorgverzekeraar moet maken om de nota van de niet gecontracteerde zorgaanbieder te verwerken mogen wel afgetrokken worden van de vergoeding.

Afhankelijk van uw zorgverzekering kan het dus nog steeds zo zijn dat uw nota voor de geleverde medisch specialistische zorg niet geheel vergoed wordt.

Mail ons op facturen@beweegcampus.nl en voeg daarbij het declaratieoverzicht dat u van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen. Wij kunnen dan controleren of u de correcte vergoeding heeft ontvangen. Als dat niet het geval is, zullen we u bijstaan om de juiste vergoeding bij uw zorgverzekeraar te vorderen (claimen).

Indien de vergoeding correct is, maar u onverhoopt een eigen bijdrage moet betalen willen wij u uiteraard tegemoet komen. Wij willen zoveel mogelijk mensen duurzaam kunnen helpen.

Eigen risico

Net als bij ziekenhuizen en andere zorginstellingen moet u ook bij Beweegcampus het wettelijk verplichte eigen risico betalen. Uw eigen risico valt niet onder de coulanceregeling.

Declareer de zorgkosten-declaratie (factuur) altijd eerst bij uw zorgverzekering!

Stuurt u deze eerst in naar uw zorgverzekering en wacht tot u van uw zorgverzekering een declaratieoverzicht ontvangt. U ontvangt van uw zorgverzekering altijd een declaratieoverzicht (als brief, of via de e-mail, of in uw online zorgverzekering-portaal). Deze informatie dient u bij uw mail toe te voegen.

Vragen?

Meer weten over ons sportmedisch centrum? Neem dan gerust contact met ons op!